Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga A. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt I SA/Wa 1895/13

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 44/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie mienia pozostawionego poza obecnym granicami Rzeczypospolitej Polskiej