Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I FPP 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga 'V.' Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w G, na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt SA/Gd 462/99 ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, wrzesień, październik i listopad 1993 r. oraz za rok 199

I SAB/Rz 2/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I FPP 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Skarga Macieja M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 653/04 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Macieja M. o wydanie decyzji umarzającej postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres marzec i kwiecień 1999 r.

FPP 13/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec i sierpień 1999 r.