Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Lu 5/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi Z. P.S. 'E.' S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie nadpłaty