Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w T., Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we W. oraz Urzędu Miasta i Gminy T. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o rozgraniczenie nieruchomości, sygn. akt 3 II SAB/Wr 96/03

I OPP 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, sygn. akt IV SA/Wa 1299/06

I OPP 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga B. i P. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, sygn. akt III SA/Łd 832/07