Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Tatrzańskiego sygn. akt III SAB/Kr 37/08

I OPP 18/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 44/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego

I OPP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu sygn. akt III SAB/Kr 22/08

I OPP 20/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 46/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego

I OPP 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 16/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na odmowę wykonania zmian gruntowych

I OPP 19/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 45/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wykonania wykazu zmian gruntowych

I OPP 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 35/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu sygn. akt III SAB/Kr 24/08

I OPP 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 47/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wpisu działki do rejestru gruntów

I OPP 48/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 8/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości