Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 143/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 283/18 ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia sprawy