Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 155/10 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

I OPP 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 500/10 w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 404/08