Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 65/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 196/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OPP 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1150/16 ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 23/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 457/16 ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie stypendium socjalnego

I OPP 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 49/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga A.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 129/17 ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej [...] o odmowie przyznania stypendium socjalnego na rok 2015/2016

I OPP 104/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi na decyzję Rektora [...] w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego

I OPP 107/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 543/16 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora [...] w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów