Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1150/16 ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 23/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 457/16 ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie stypendium socjalnego

I OPP 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów