Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 425/17 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 51/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 414/15 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego