Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OPP 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga O. T. O. P. w G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sygn. akt II SA/Kr 2821/02

II OPP 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt II SA/Po 2/04 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnień w zakresie ochrony środowiska

II OPP 22/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-11

Skarga R. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów postanowienia, sygn. akt IV SAB/Wa 119/06

II OPP 11/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 648/02 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu