Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Gl 46/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta M. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Po 49/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta P. w przedmiocie warunków zabudowy;

II OSK 2166/13 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie warunków zabudowy terenu

VIII SAB/Wa 13/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] po wyroku uchylającym w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 761/11

II OSK 2873/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość Zarządu Dzielnicy B. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy

VIII SAB/Wa 14/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10

II OSK 2167/13 - Wyrok NSA z 2013-12-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie warunków zabudowy terenu