Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 262/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-19

Sprawa ze skargi C. B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta W. postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy