Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga Z. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi oraz zatwierdzenia podziału działek sygn. akt III SA/Rz 721/10