Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 120/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie dotyczącej prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II OPP 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 358/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 1 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OPP 54/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 359/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 2 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OPP 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 360/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 3 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OPP 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 449/14 w sprawie ze skarg A. G., W. G., E. G.i I. G. na decyzję SKO w K. w przedmiocie czasowego odebrania psów

II OPP 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga S. P., M. P., A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 311/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II OPP 20/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 630/13 ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w B. w przedmiocie wniosku J. H. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SAB/Kr 344/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. , w związku z pismem

II OPP 42/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' w J. o zwolnienie od opłaty sądowej od skargi na przewlekłość postępowania oraz skargi Stowarzyszenia '[...]' w J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2136/13 w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odw...

II OPP 76/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1228/02 ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie degradacji gruntów
1   Następne >   +2   5