Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II OPP 37/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. R. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SAB/Gd 22/96 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o wykup nieruchomości

II OPP 50/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o wykup nieruchomości, sygn. akt II SAB/Gd 22/96