Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-09

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 569/06 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

I OPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga S. Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1880/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OPP 127/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt II SA/Po 337/05 i Naczelnym Sądem Administracyjnym sygn. akt I OPP 185/05 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę