Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 56/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga W. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1290/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OPP 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Skarga K. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1529/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zawieszenia postępowania