Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 86/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 46/16 ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie o zwrot nieruchomości znak: [...]