Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 29/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga Z.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 946/16 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

I OPP 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga R.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 281/17 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową

I OPP 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga B.C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 99/16 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 106/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 334/16 ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania