Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 8/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie nabycia praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem części działki w obszarze przebiegu magistrali wodociągowej