Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

I OSK 2443/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 38/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w zakresie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Lu 64/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi B. W. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OW 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga D.R., A.R., G.R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości