Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OPP 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 702/09 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SAB/Ol 194/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wydania zaświadczenia 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; 2) orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

I OPP 144/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 183/06

I OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 58/08 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OPP 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 807/13

I OPP 72/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt I OSK 1113/12

I OPP 71/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt I OSK 1068/12

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga R. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 418/10 w sprawie ze skargi A. J. - A., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005

II SAB/Op 21/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza

I OPP 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania złożonej w sprawie o sygn. akt I OSK 1209/14 ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie utrzymania w mocy decyzji o zwolnieniu oficera z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   23