Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga R. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 418/10 w sprawie ze skargi A. J. - A., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005

I OPP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1842/09 w sprawie ze skargi J. D. na czynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem

I OPP 63/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-18

Sprawa ze skargi Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby, sygn. akt II SA/Wa 1184/07

I OPP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt II SA/Po 520/09