Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1776/14 ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

I ONP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia ni...

I OPP 75/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1631/13 ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

I OPP 79/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1430/15 w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OPP 80/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 35/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty świadczeń socjalnych

I OPP 81/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 297/16 w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji

I OPP 78/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1469/15 w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia