Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 25/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 7/17 z wniosku K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie w przedmiocie nieprzekazania akt sprawy

I OPP 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 384/17 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OPP 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1155/17 ze skargi K. J. na pismo Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

I OPP 48/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 500/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 7/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 290/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

I OPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1218/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OPP 17/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 101/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1780/17 w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Głównego Policji w przedmiocie pozostawienia korespondencji w aktach sprawy bez rozpoznania

I OPP 31/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 79/17 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 78/17 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   3