Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OPP 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 702/09 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OPP 144/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 183/06

I OPP 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 807/13

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga R. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 418/10 w sprawie ze skargi A. J. - A., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005

I OPP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1842/09 w sprawie ze skargi J. D. na czynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem

I OPP 43/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 863/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia ze stanowiska i pozostawienia bez przydziału służbowego we właściwości osobowej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B.

I OPP 133/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie kategorii zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sygn. akt II SA/Wa 1325/14

I OPP 134/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, sygn. akt II SAB/Wa 500/14

I OPP 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 21/12 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uposażenia wypłaconego za miesiąc [...] 1991 r. sygn. akt II SAB/Wa 362/11
1   Następne >   +2   +5   +10   13