Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby, sygn. akt II SA/Wa 1184/07

I OPP 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany rozkazu personalnego, sygn. akt II SA/Wa 1345/09