Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OPP 24/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-29

Skarga H. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt VII SA/Wa 563/06

II OPP 17/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 454/05 w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 494/08

II OPP 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 495/08