Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 18/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga G. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (sygn. akt 4/IISA/Po2806/03) w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego sygn. akt II SA/Bk 537/08

I OPP 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizac...

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OPP 127/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 786/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SAB/Gd 19/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szkoły Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Szkoły Policji do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku H. J. w formie przewidzianej przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt z Sądu.

I OPP 63/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 67/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w B. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OPP 64/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 71/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w B. w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości działania spółdzielni
1   Następne >   +2   +5   8