Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1887/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 420/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08