Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OPP 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga H. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SAB/Gl 8/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielsko - Biała w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego