Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 21/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w K. wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1887/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 420/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 360/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 46/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 396/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 109/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 839/16 ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 10/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 569/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 44/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 221/15 ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OPP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-21

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 432/16 ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją
1   Następne >   2