Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-21

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 432/16 ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją