Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizac...

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OPP 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga H. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SAB/Gl 8/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielsko - Biała w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

I OPP 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w sprawie wypłacenia równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego sygn. akt III SAB/Kr 46/14

I OPP 96/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt III SA/Kr 914/14

I OPP 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie równoważnika na remont lokalu mieszkalnego, sygn. akt IV SA/Gl 607/06

I OPP 145/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1557/14 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 97/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 43/14
1   Następne >   +2   5