Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 30/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga D. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1608/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OPP 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych,