Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 2317/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Wr 299/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-16

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

II OSK 1363/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Skargi kasacyjne J.S. oraz Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

I SAB/Wr 244/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-18

Sprawa ze skargi: M.A.Z. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,