Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga B. S. - K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 378/08 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OPP 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga B. S. - K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 854/08 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OPP 7/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga B. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 54/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt 4 II SA/Wr 1082/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego