Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 49/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 75/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 43/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 266/10 w sprawie ze skargi M. W. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 998/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 30/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga S. F. i R. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 406/09 oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie w sprawie ze skargi S. F. i R. F. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w przedmiocie przewlekłości postępowania

I OPP 45/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tego zasiłku, sygn. akt III SA/Kr 173/09

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SAB/Wr 88/2001 w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego