Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 922/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 59/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 966/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie pomocy finansowej w formie posiłków

I OPP 80/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1711/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na ekonomiczne usamodzielnienie

I OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga K. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SA/Lu 798/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zwrotu należności z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym.

I OPP 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 921/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 601/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie przyznania świadczenia w formie czasowego schronienia, zwolnienia z odpłatności za pobyt w placówce i przyznania określonego zakresu świadczeń

I OPP 58/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 965/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego