Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym sygn. akt II SA/Wa 161/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność WSA w Bydgoszczy w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SAB/Bd 16/08

I OPP 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 124/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie załatwienia sprawy w wykonaniu decyzji Wojewody M. , nr [...]

I OPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1982/11 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego prawo do zachowania zasiłku

I OPP 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA 1813/00 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

I OPP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SO/Wa 141/06 w sprawie z wniosku Z. L. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1417/05

I OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 141/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   +5   7