Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA 1813/00 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

I OPP 143/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04

I OPP 129/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB 432/02