Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 84/16 ze skargi na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego