Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OPP 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Skarga L. L. i P. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, sygn. akt VII SA/Wa 1257/08

II OPP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga R. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SA/Go 385/10 w sprawie ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OPP 19/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 766/09 w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II OPP 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-27

Skarga B. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2152/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OPP 91/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Gd 298/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przewlekłości postępowania egzekucyjnego

III SA/Gd 486/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przewlekłości postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy nr [...].

II OPP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

Skarga E. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2246/19 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

II SA/Kr 82/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania egzekucyjnego