Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg B. Z.-G., J. G., R. W. i M.T. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 203/16 w sprawie ze skarg Wojewody [...] oraz B. Z.-G., J. G., R. W., M. T. R. na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 11/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg M. T. R., K. M., Z.B., K. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 217/16 w sprawie ze skarg M. T. R., K. M., Z. B., K. R., M. B. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 18/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg B. Z.-G., J. G., P. S., R. S. i M.T. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 218/16 w sprawie ze skarg Wojewody [...] oraz B. Z.-G., J. G., P. S., R. S. i M. T. R. na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym S. i Ch. w gminie B.