Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OPP 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga S. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 363/12 w sprawie ze skargi S. L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Skarga Fundacji [...] w L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie ze skarg K. Ż. i Gminy L. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta L.