Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społ...

I OPP 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 510/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospod...

I OPP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 511/07 w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OPP 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 500/10 w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 404/08