Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3018/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 957/11 w przedmiocie rejestracji czasowej samochodu osobowego