Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 50/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt VII SAB/Wa 70/10

I OPP 54/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 759/10 w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP

I OPP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 830/08 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli w Ministerstwie Infrastruktury

I OPP 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga L. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie sygn. akt VII SAB/Wa 172/09

I OPP 25/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1175/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 759/10 w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP

I OPP 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1175/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 52/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SO/Wa 39/09 w sprawie z wniosku P. B. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Sprawiedliwości grzywny za nieprzekazanie akt wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę

I OPP 65/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 445/05 w sprawie wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Okręgowego w T. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OPP 38/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 75/08 oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   2