Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 23/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

I OPP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przedstawienia projektów ustaw sygn. akt VII SAB/Wa 141/10

I OPP 71/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy, sygn. akt II SO/Bd 11/10

I OPP 76/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na pismo szefa Służby Cywilnej , sygn. akt VII SA/Wa 1831/10

I OPP 58/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1596/10 w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie stwierdzenia nielegalności lub bezskuteczności ogłoszenia ustaw

I OPP 60/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 151/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

I OPP 57/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 141/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przedstawienia projektów ustaw

I OPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07 o odrzuceniu skargi na bezczynność, sygn. akt VII SA/Wa 1793/09

I OPP 72/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 13/10 w sprawie z wniosku S. P. o przyznanie prawa pomocy

I OPP 26/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SO/Lu 12/10 w sprawie z wniosku J. H. w przedmiocie wymierzenia Prokuratorowi Rejonowemu w Ch. grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu
1   Następne >   2